Bảo trì bảo hành

Chính sách bảo hành hàng hóa

Bảo trì – Bảo hành hàng hóa là một trong só những chính sách đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đối với các sản phẩm băng keo y tế đã xuất bán hàng, Chúng tôi không hỗ trợ bảo hành hoặc hoàn trả.

Đối với sản phẩm Ống nghe y tế 3M, quý khách có quyền lợi bảo hành trong trường hợp sau:

  • Trong thời gian bảo hành kể từ khi mua hàng
  • Đầy đủ các bộ phận, chi tiết, phụ kiện.
  • Tem/ phiếu bảo hành (chưa có thông tin), tem thương hiệu, hướng dẫn kỹ thuật và các quà tặng kèm theo (nếu có) v.v… phải còn đầy đủ và nguyên vẹn
  • Không có dữ liệu trong sản phẩm có thiết bị lưu trữ.

Lưu ý: hạng mục được bảo hành là phần cứng của sản phẩm (không bảo hành phụ kiện)